Meri-Rastilan

monitoimitalo

1. VAIHE 30.11.2023 – 8.3.2024, 2. VAIHE 8.5. – 2.9.2024

Helsingin kaupunki järjestää yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Vuosaaren Meri-Rastilassa sijaitsevan monitoimitalon suunnittelusta. Hanke on koulun, päiväkodin, leikkipuiston, nuorisotalon sekä kotihoidon aputilojen yhteishanke, ja se tulee olemaan kaupunkiuudistusalueen keskeinen palvelurakennus, joka lisää alueen houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä.

Kilpailulla etsitään vastausta kysymykseen: Purkaa vai korjata?

Kilpailussa etsitään parasta tapaa toteuttaa Meri-Rastilan monitoimitalon tilaohjelma: laajentamalla, osittain purkamalla tai uudisrakentamalla. Arvioinnissa korostuvat toiminnallisuus, taloudellisuus ja elinkaariominaisuudet sekä kaupunkiarkkitehtuurin ymmärrys. Meri-Rastilan väestönkasvu ja kaavoitukselliset tavoitteet tukevat palveluiden parannusta, ja kilpailun toisessa vaiheessa asukaspalautetta hyödynnetään ehdotusten kehittämiseen, ottaen huomioon nykyrakennusten hiilijalanjälki ja uudisrakentamisen ympäristövaikutukset.

Kilpailualue

Monitoimitalo sijaitsee Meri-Rastilan uudistuksen kannalta keskeisimmässä mahdollisessa paikassa. Samalla sen ympäristö on myös yksi alueen eniten muuttuvista osista. Korttelitalo rajautuu pohjoissivultaan Meri-Rastilan toriin, joka on alueen tärkein urbaani kaupunkitila.

Väestönkasvu ja sosioekonomisen monipuolisuuden lisääminen alueella edellyttää palvelurakentamista ja kaupungin palveluiden välistä yhteistyötä. Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen keskeisin palvelutilahanke on Meri-Rastilan monitoimitalo, joka kokoaa alueen palvelut yhteen. Monitoimitalo tulee tarjoamaan tilat peruskoululle, päiväkodille, nuorisotalolle, leikkipuistolle, asukastoiminnalle ja kotihoidon henkilökunnan tarpeisiin.

Info ja tiedotteet

19.4.2024 - Muutoksia tuomariston kokoonpanossa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustaja Sonja Äärilä on jäänyt pois tuomaristosta perhevapaan ajaksi, eikä hänelle nimetä täksi ajaksi sijaista. Kaskon edustajana tuomaristossa jatkaa yksikön päällikkö Vera Schulman. [Uutista päivitetty 25.4.]

4.4.2024 - Meri-Rastilan monitoimitalon suunnittelusta kilpailee 70 ehdokasta – työt nähtävillä

Arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen vaihe on edennyt loppusuoralle: Tuomaristo saa arvioitavakseen seitsemänkymmentä arviointiin hyväksyttyä ehdotusta, jotka ovat nähtävissä näiden kilpailusivujen galleriassa. https://kilpailuehdotukset.merirastilanmonitoimitalo.fi/ Näistä töistä 3–5 suunnitelmaa valitaan kilpailun toiseen vaiheeseen.

Tuomaristo valitsee Meri-Rastilan arkkitehtuurikilpailun toiseen vaiheeseen etenevät suunnitelmat toukokuussa. Myös asukkaat voivat sen jälkeen kommentoida suunnitelmia verkkokyselyn kautta. Kilpailun tulokset julkistetaan marraskuussa.

12.2.2024 - Tilaohjelma päivitetty

Aineistoihin on lisätty päivitetty tilaohjelmataulukko, jossa erikoisluokkien pinta-alojen jakautumista on kuvattu aikaisempaa tarkemmin. Muutos on lisätietoa kilpailijoille, eikä vaikuta alkuperäisten tilaryhmien laajuuksiin. Kilpailijan tulee täydentää ensimmäisessä vaiheessa palautettavaan excel-tiedostoon ehdotuksen tilojen pääryhmien laajuudet sekä koko suunnitelman bruttoala (=vihreällä merkityt solut).

1.2.2024 - Kysymyksiin vastattu

Kilpailuun saapui määräajassa 83 kysymystä, joihin tuomaristo on vastannut. Vastaukset on ladattavissa täältä: https://cc.tietoa.fi/helsinki/meri-rastilan-monitoimitalo#ladattavat Ladattavaan aineistoon on lisätty myös nykyisten rakennusten rakennesuunnitelmia ja -laskelmia.

9.1.2024 - Toinen kiertokäynti

Kilpailijoille järjestetään toinen mahdollisuus tutustua kohteen rakennuksiin sisäpuolelta pe 2.2.2024 klo 14- järjestettävällä kiertokäynnillä, tapaaminen Merirastin peruskoulun aulassa (Jaluspolku 3, 00980 Helsinki). Ulkoympäristöön voi tutustua omin päin, koulun ja päiväkodin piha-alueille on vapaa pääsy toiminta-aikojen ulkopuolella.

30.11.2023 - Kilpailu alkaa

Meri-Rastilan monitoimitalon yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu on alkanut. Kilpailuohjelma ja liitemateriaali on ladattavissa kilpailuasiakirjat-sivulla.

Kaikille kilpailijoille avoin seminaari Merirastin peruskoulussa (Jaluspolku 3, 00980 Helsinki) to 14.12.2023 klo 14:30-15:30. Kilpailuseminaarin kielenä on suomi. Kilpailuseminaarin jälkeen noin klo 15:30 tutustumiskävely kilpailualueen rakennuksiin, kilpailijoilla on mahdollisuus tutustua ulkoympäristöön omin päin ennen tai jälkeen kilpailuseminaarin. Koulun ja päiväkodin piha-alueille on vapaa pääsy toiminta-aikojen ulkopuolella.

14.12.2023 - Lakon vaikutukset

Julkisen liikenteen lakosta huolimatta torstain 14.12.2023 aloitustilaisuus ja kohdekäynti järjestään suunnitellusti paikan päällä Merirastin peruskoulun ruokalassa klo 14:30 alkaen. Tilaisuuden esitykset tullaan jakamaan kilpailun verkkosivuilla tapahtuman jälkeen. Kohteen rakennuksiin pyritään järjestämään toinen kiertokäynnin mahdollisuus tammikuussa 2024, aikataulu varmistetaan kilpailusivuille mahdollisimman pian.

2.5.2024 - 2. vaihe 8.5. - 2.9.2024

Tuomaristo on valinnut viisi työtä kilpailun toiseen vaiheeseen, joka alkaa kilpailuohjelman mukaisesti 8.5.2024. Tekijöille on ilmoitettu valinnasta henkilökohtaisesti.

Aikataulu


Huom. Kaikki kellonajat ovat Suomen aikaa.

Kilpailun ensimmäinen vaihe:  

Seminaari Merirastin peruskoulussa
to 14.12. 2023 ⏲ 14:30
Tutustumiskävely kilpailualueen rakennuksiin sisäpuolelta
to 14.12. 2023 ⏲ 15:30
to 1.2. 2024 ⏲ 12:00
Tutustumiskävely kilpailualueen rakennuksiin sisäpuolelta
pe 2.2. 2024 ⏲ 14:00
pe 8.3. 2024 ⏲ 13:00


Huom. Kaikki kellonajat ovat Suomen aikaa.

Kilpailun toinen vaihe:  

Tieto toiseen vaiheeseen valituille tiimeille
huhtikuun lopussa 2024
Toinen vaihe alkaa alustavasti
ke 8.5. 2024

Ladattavat materiaalit

MERI-RASTILAN MONITOIMITALO Kilpailuohjelma.pdf, 17.9 Mb

Rakennuspaikkaa koskeva aineisto:


LIITE 1 Pohjakartta, johon on merkitty kilpailualueen rajaus (pdf, dwg)
LIITE 2 Asemakaava-aineisto ja alueen viitesuunnitelma (pdf)
LIITE 3 Haruspuiston yleis- tai puistosuunnitelma (pdf)
LIITE 4 3d-ympäristömalli (asemakaavan viitesuunnitelma) (dwg)
LIITE 5 Valokuvia nykytilasta: katunäkymiä, ilmakuvia (jpg)
LIITE 6 Havainnekuva 1, viistoilmakuvapohja (jpg)


Aluetta koskevaa kartta-aineistoa löytyy myös http://kartta.hel.fi –sivustolta.


Nykyisten rakennusten inventointiaineisto:


LIITE 7 Rakennushistoriallinen selvitys, Korttelitalo Merirasti (pdf)
LIITE 8 Rakennushistoriallinen selvitys, Jaluspolku 3 kappelirakennus (pdf)
LIITE 10 Korttelitalo Merirasti ja Merirasti-kappeli, rakenteellinen käyttö- ja muuntojoustavuus (pdf)


Monitoimitaloa koskeva aineisto:


LIITE 11 Tilaohjelma (excel, pdf) – HUOM: TAULUKKO PALAUTETAANLIITE 12 KASKO oppimisympäristöjen tilasuunnitteluohje - tiivistelmä (pdf)
LIITE 13 KASKO Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet (pdf)
LIITE 14 KASKO Esitys- ja musiikkitilat kouluissa, Meri-Rastila (pdf)
LIITE 15 KUVA Nuorisotilojen suunnitteluohje (pdf)


Muut suunnitteluohjeet:


LIITE 16 Ekologisesti kestävän rakentamisen tavoitteet arkkitehtuurikilpailussa (pdf)
LIITE 17 Palautettavan aineiston mallitaitto, 1. vaihe (pdf)
LIITE 18 Meri-Rastilan Design Manual: opas kaupunkitilallisesta laadusta (pdf)

LIITE 09 Inventointimalli rakennukset - Archicad-malli.zip

LIITE 09 Inventointimalli rakennukset - Revit-malli.zip

LIITE 09 Lähiympäristön keilausaineisto - E57-muodossa.zip

Aloitustilaisuudessa 14.12.2023 pidetyt esitykset (pdf)

Meri-Rastilan monitoimitalo QA.pdf

Meri-Rastilan monitoimitalo - rakennesuunnitelmia.zip

LIITE 11 Tilaohjelma – tarkennettu 20240212 - PALAUTETAAN.xlsx

LIITE 11 Tilaohjelma – tarkennettu 20240212.pdf

toukokuussa 2024

Videot

Kysymykset ja vastaukset

la 18.5. 2024
Questions 1 Close
su 12.5. 2024
pe 5.5. 2023 ⏲ 16:00
to 18.1. 2024
No items found.
pe 28.3. 2025
ti 31.12. 2024
pe 31.1. 2025
ti 3.12. 2024
Ehdotusten sisäänjättö
la 23.11. 2024
ke 18.9. 2024
pe 28.3. 2025
ke 18.9. 2024
Kilpailijoiden kysymykset viimeistään
la 7.9. 2024
pe 23.8. 2024 ⏲ 09:00
Muokkaa / jätä kilpailuehdotus
ma 26.8. 2024 ⏲ 10:00
Kommentointi päättyy
ma 16.9. 2024
ti 1.10. 2024
ma 2.9. 2024
Ehdotusten sisäänjättö viimeistään
ma 26.8. 2024 ⏲ 10:00
Vastaukset kysymyksiin viimeistään
pe 24.5. 2024
la 18.5. 2024
to 13.6. 2024
ma 6.5. 2024
Kilpailu alkaa
to 2.5. 2024
ke 8.5. 2024
pe 20.12. 2024
ke 30.4. 2025
ti 7.1. 2025
to 29.8. 2024 ⏲ 17:00
ke 29.5. 2024
su 12.5. 2024
ke 24.4. 2024 ⏲ 15:00
ma 15.4. 2024 ⏲ 12:30
pe 2.2. 2024 ⏲ 14:00
Submittal of competition entries by
Submittal of competition entries by
Jätä luonnos / ehdotus
ti 16.1. 2024 ⏲ 15:00
Ehdotusten sisäänjättö viimeistään
ti 16.1. 2024 ⏲ 15:00
ke 13.9. 2023 ⏲ 12:00
Tulosten julkistaminen
ti 31.10. 2023 ⏲ 23:59
ti 31.10. 2023 ⏲ 23:59
Vastaukset kysymyksiin II viimeistään
Vastaukset kysymyksiin I viimeistään
ti 5.9. 2023
ke 16.8. 2023
ke 21.6. 2023
ma 19.6. 2023 ⏲ 09:00
Toinen vaihe päättyy
pe 26.4. 2024 ⏲ 16:00

ke 23.2. 2024

ke 7.2. 2024 ⏲ 16:00

pe 8.12. 2023 ⏲ 16:00
to 1.9. 2023 ⏲ 16:00
Tuomariston vastaukset kysymyksiin
pe 26.5. 2023
pe 5.5. 2023 ⏲ 16:00
🔒 Aloitusseminaari 10.2.2023
pe 10.2. 2023 ⏲ 12:00
Päätös kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valittavista suunnitteluryhmistä tehdään
ke 25.1. 2023
ke 7.12. 2022 ⏲ 16:00
Tuomariston vastaukset teknisiin kysymyksiin
ke 30.11. 2022
pe 18.11. 2022 ⏲ 16:00
pe 11.11. 2022
pe 24.11. 2023 ⏲ 16:00
Kilpailun 2. vaiheeseen valittujen ehdotusten julkistaminen
ke 19.4. 2023
ke 28.2. 2023
pe 17.2. 2023 ⏲ 16:00
Vastaukset II -vaiheen kilpailukysymyksiin
ke 18.1. 2023
to 5.1. 2023 ⏲ 16:00
Vastaukset I -vaiheen kilpailukysymyksiin
ke 30.11. 2022
pe 18.11. 2022 ⏲ 16:00
Lepuski 2.O kilpailuseminaaritallenne
Kilpailuasiakirjojen julkistaminen
ma 30.10. 2022
Toisen vaiheen kilpailuaika päättyy alustavasti
ma 2.9. 2024 ⏲ 13:00
pe 8.3. 2024 ⏲ 13:00
Vastaukset kysymyksiin
to 1.2. 2024 ⏲ 12:00
to 18.1. 2024
to 14.12. 2023 ⏲ 15:30
to 14.12. 2023 ⏲ 14:30
pe 28.3. 2025
ti 31.12. 2024
pe 31.1. 2025
ti 3.12. 2024
la 23.11. 2024
ke 18.9. 2024
pe 28.3. 2025
ke 18.9. 2024
la 7.9. 2024
pe 23.8. 2024 ⏲ 09:00
ma 26.8. 2024 ⏲ 10:00
ma 16.9. 2024
Tulosten julkistaminen (viikko 35)
ti 1.10. 2024
Ehdotukset ”Kerrokantasi”-palvelussa
ma 2.9. 2024
ma 26.8. 2024 ⏲ 10:00
pe 24.5. 2024
Kysymysten jättö viimeistään
la 18.5. 2024
to 13.6. 2024
ma 6.5. 2024
to 2.5. 2024
ke 8.5. 2024
pe 20.12. 2024
ke 30.4. 2025
ti 7.1. 2025
to 29.8. 2024 ⏲ 17:00
ke 29.5. 2024
su 12.5. 2024
ke 24.4. 2024 ⏲ 15:00
ma 15.4. 2024 ⏲ 12:30
Tulosten julkistaminen ja näytteille asettaminen
pe 2.2. 2024 ⏲ 14:00
Prize ceremony
Publication of results
Questions from participants by
Tulosten julkistaminen
Ehdotusten nähtävilläolo
ti 16.1. 2024 ⏲ 15:00
ti 16.1. 2024 ⏲ 15:00
Kysymysten sisäänjättö
ke 13.9. 2023 ⏲ 12:00
Ehdotusten nähtävilläolo
Jätä luonnos / ehdotus
ti 31.10. 2023 ⏲ 23:59
Ehdotusten sisäänjättö viimeistään
ti 31.10. 2023 ⏲ 23:59
Kysymysten II jättö viimeistään
Kysymysten I jättö viimeistään
ti 5.9. 2023
ke 16.8. 2023
ke 21.6. 2023
ma 19.6. 2023 ⏲ 09:00
pe 26.4. 2024 ⏲ 16:00

ke 23.2. 2024

Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset

ke 7.2. 2024 ⏲ 16:00

pe 8.12. 2023 ⏲ 16:00
Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy
to 1.9. 2023 ⏲ 16:00
pe 26.5. 2023
Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset
pe 5.5. 2023 ⏲ 16:00
🔒 Aloitusseminaari 10.2.2023
pe 10.2. 2023 ⏲ 12:00
ke 25.1. 2023
Osallistumishakemuksen osa A ja sen liitteet A1–A3 tulee palauttaa
ke 7.12. 2022 ⏲ 16:00
ke 30.11. 2022
Ilmoittautumisvaihetta koskevat tekniset kysymykset
pe 18.11. 2022 ⏲ 16:00
pe 11.11. 2022
Kilpailuehdotusten sisäänjättö, vaihe 2
pe 24.11. 2023 ⏲ 16:00
ke 19.4. 2023
ke 28.2. 2023
Kilpailuehdotusten sisäänjättö
pe 17.2. 2023 ⏲ 16:00
ke 18.1. 2023
Kilpailukysymysten II sisäänjättö
to 5.1. 2023 ⏲ 16:00
ke 30.11. 2022
Kilpailukysymysten I sisäänjättö
pe 18.11. 2022 ⏲ 16:00
ma 30.10. 2022
ma 2.9. 2024 ⏲ 13:00
Kilpailuasiakirjojen sisäänjättö
pe 8.3. 2024 ⏲ 13:00
to 1.2. 2024 ⏲ 12:00
Kilpailuun liittyvät kysymykset on lähetettävä viimeistään
to 18.1. 2024
to 14.12. 2023 ⏲ 15:30
to 14.12. 2023 ⏲ 14:30
No items found.

Ilmoittautuminen ja ehdotusten sisäänjättö

Jätä kilpailuehdotus (tai sen luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi ehdotusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa. Voit luoda useita koodeja, jos haluat palauttaa useita ehdotuksia.

Jätä kilpailuehdotus (tai sen luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi ehdotusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa. Voit luoda useita koodeja jos haluat palauttaa useita ehdotuksia.

Yleisökommentointi

  • Avataan
  • Suljetaan

Kilpailuvaiheiden tulokset

  • Tulosten julkistaminen
    syksyllä 2024

Lähetys onnistui

LÄHETÄ SEURAAVA KYSYMYS