Malmin uusi sairaala

Kaksivaiheinen kutsukilpailu

Info ja tiedotteet

‚ÄćP√§ivitys 26.1.2023:

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitut suunnitteluryhmät on valittu ja hakijoille on mennyt sähköpostitse tieto päätöksestä.

Päivitys 17.1.2023:

Kilpailun aloitusseminaari järjestetään Malmin uuden sairaalan luentosalissa pe 10.2. klo 12:00-14:00, minkä jälkeen on mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen.


Päivitys 4.1.2023:

Malmin uuden sairaalan kilpailun 9.1. aloitusseminaari siirtyy helmikuulle. Kilpailun tarkentuneesta aikataulusta tiedotetaan kilpailusivulla lähiviikkojen aikana.

Päivitys 22.12.2022:

Osallistumishakemusten käsittely on kesken ja sen vuoksi tieto kilpailuun valituista julkaistaan tammikuun 2023 aikana. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kilpailusivulla tammikuun alussa.


‚Äć

Helsingin kaupunki järjestää arkkitehtuurikilpailun Malmin uuden sairaalan suunnittelusta. Arkkitehtuurikilpailu pidetään kaksivaiheisena kutsukilpailuna. Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitaan 12 suunnitteluryhmää, jotka täyttävät osallistumishakemuksen vähimmäiskelpoisuusehdot.
‚Äć
Kolme suunnitteluryhm√§√§ valitaan osallistumishakemusten laatupisteytyksen perusteella ja yhdeks√§n suunnitteluryhm√§√§ valitaan arvalla. Toiseen vaiheeseen valitaan jatkoon 3‚Äď5 ehdotusta. Toisesta vaiheesta valitaan kilpailun voittaja.

Kilpailu alkaa perjantaina 11.11.2022 osallistujien ilmoittautumisvaiheella. Kilpailuun hakevien suunnitteluryhmien tulee palauttaa kilpailun verkkosivuille keskiviikkona 7.12.2022 klo 16:00 mennessä seuraavat dokumentit:

‚óľÔłé Osallistumishakemus, osa A
‚óľÔłé Liite A1. V√§himm√§iskelpoisuusehdot-lomake
‚óľÔłé Liite A2. Osallistumishakemuksen osassa A nimetyn vastuuhenkil√∂n p√§tevyystodistus tai muu vastaava dokumentaatio (esim. my√∂nnetty FISE-p√§tevyys tai ansioluettelo).
‚óľÔłé Liite A3. Laatuarviointi-lomake*

* Laatuarviointi-lomake palautetaan vain, mikäli kyseinen suunnitteluryhmä/ ryhmittymä haluaa tulla valituksi laatupisteytyksen kautta. Laatuarviointiin osallistuminen ei poista mahdollisuutta tulla valituksi kilpailuun arvonnan kautta.
‚Äć
Osallistumishakemus, vähimmäiskelpoisuusehdot- ja laatuarviointi-lomakkeet sekä niiden tarkemmat täyttöohjeet ovat 'ladattavat materiaalit' valikossa sekä tässä linkissä.

Kilpailun voittajan kanssa tehtävään palvelusopimukseen sovelletaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013) liitteessä mainituin poikkeuksin.

‚Äć

Suunnittelukilpailusta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/78037/notice/112776/overview

‚Äć

Tarkennukset alustavaan kilpailuohjelmaan:

‚óľÔłé Laatuarvioinnilla kilpailuun hakeva yritys/ suunnitteluryhmittym√§ voi nimet√§ referenssej√§ vain yhdelt√§ henkil√∂lt√§ (p√§√§vastuullinen arkkitehtisuunnittelija).

‚óľÔłé Ilmoittautujan (ARK) tulee osallistumishakemuksella (osa A) ilmoittautua ryhmittym√§n√§, mik√§li se haluaa laatia kilpailuehdotuksen jonkun toisen arkkitehtiyrityksen kanssa. Kilpailuun hyv√§ksytty arkkitehtiyritys ei voi j√§tt√§√§ saatua paikkaa hyv√§ksym√§tt√§ ja liitty√§ toiseen my√∂s hyv√§ksyttyyn ty√∂ryhm√§√§n. Muiden suunnittelualojen osalta mahdolliset ryhmittym√§t ilmoitetaan osallistumishakemuksen osassa B.

‚óľÔłé Arkkitehtiyrityksest√§ ei voi nimet√§ p√§√§suunnittelijaa tai p√§√§vastuullista arkkitehtisuunnittelijaa useampaan eri ryhm√§√§n.

‚óľÔłé P√§√§suunnittelija ja p√§√§vastuullinen arkkitehtisuunnittelija voivat olla nimettyin√§ eri yrityksist√§.

‚óľÔłé Yritys, joka on nimennyt ty√∂ryhm√§√§n 1 p√§√§suunnittelijan ja p√§√§vastuullisen arkkitehtisuunnittelijan, voi nimet√§ ty√∂ryhm√§√§n 2 muiden suunnittelualojensa p√§√§vastuullisia suunnittelijoita edellytt√§en, ett√§ ty√∂ryhm√§ss√§ 2 nimetty p√§√§- ja arkkitehtisuunnittelija on osoitettu eri yrityksest√§ kuin ty√∂ryhm√§ss√§ 1.

‚óľÔłé Arkkitehtiyritys, joka ei tule valituksi kilpailun ensimm√§iseen vaiheeseen, voi olla mukana p√§√§suunnittelijan roolissa kilpailun toiseen vaiheeseen valitussa toisessa ryhm√§ss√§.

‚Äć

Päivitys 26.1.2023:

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitut suunnitteluryhmät on valittu ja hakijoille on mennyt sähköpostitse tieto päätöksestä.

Päivitys 17.1.2023:

Kilpailun aloitusseminaari järjestetään Malmin uuden sairaalan luentosalissa pe 10.2. klo 12:00-14:00, minkä jälkeen on mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen.

Päivitys 4.1.2023:

Malmin uuden sairaalan kilpailun 9.1. aloitusseminaari siirtyy helmikuulle. Kilpailun tarkentuneesta aikataulusta tiedotetaan kilpailusivulla lähiviikkojen aikana.

Päivitys 22.12.2022:

Osallistumishakemusten käsittely on kesken ja sen vuoksi tieto kilpailuun valituista julkaistaan tammikuun 2023 aikana. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kilpailusivulla tammikuun alussa.


‚Äć

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa sairaalalle haetaan toimivaa kokonaiskonseptia ja kaupunkikuvallista ratkaisua.

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitaan 12 suunnitteluryhmää, jotka täyttävät osallistumishakemuksen vähimmäiskelpoisuusehdot. Kolme suunnitteluryhmää valitaan osallistumishakemusten laatupisteytyksen perusteella ja yhdeksän suunnitteluryhmää valitaan arvalla.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa, osallistumishakemuksen osassa A, suunnitteluryhmälle nimetään päävastuullinen arkkitehtisuunnittelija. Ensimmäisessä vaiheessa edellytettyjen suunnitelma-asiakirjojen laatimiseen ei velvoiteta muiden suunnittelijoiden työajan resursoimista.

Sekä kilpailun ensimmäisessä että toisessa vaiheessa kilpailuun voi osallistua myös ryhmittymänä. Tarkemmat ohjeet dokumenttien täyttöön on annettu osallistumishakemuksen,
vähimmäiskelpoisuusehdot- ja laatuarviointilomakkeiden
täyttöohjeissa.

Kilpailun toisessa vaiheessa tarkoituksena on tutkia tarkemmin toiminnallisia, arkkitehtonisia ja teknistaloudellisia ratkaisuja.
Lisäksi kilpailun tavoitteena on valita hankkeen suunnittelijat.

Toiseen vaiheeseen valitaan jatkoon 3‚Äď5 ehdotusta. Toisesta vaiheesta valitaan kilpailun voittaja.

Osallistumishakemus, osa B
‚Äć

Osallistumishakemuksen osa B ‚ÄĚt√§ydennetty suunnitteluryhm√§n/ ryhmittym√§n kokoonpano‚ÄĚ ja sen liitteet palautetaan vain kilpailun toiseen vaiheeseen valittujen
3‚Äď5 suunnitteluryhm√§n osalta. Aineisto tulee palauttaa kolmen viikon kuluessa kilpailun ensimm√§isen vaiheen tulosten julkistuksesta.
‚Äć
‚óľÔłé Osallistumishakemuksen osan B liitteen√§ ryhmien tulee palauttaa seuraavat liitteet v√§himm√§iskelpoisuusehtojen t√§yttymisen todentamiseksi:
o Liite B1. Vähimmäiskelpoisuusehdot-lomake täydennettynä.
o Liite B2. Osallistumishakemuksen osassa B nimettyjen vastuuhenkil√∂iden (PS, ARK, RAK, GEO, LVIAJ, PALO, S√ĄH) p√§tevyystodistukset tai muu vastaava dokumentaatio (esim. my√∂nnetty FISE-p√§tevyys tai ansioluettelo).
‚Äć
‚óľÔłé Osallistumishakemuksen osan B t√§ytt√§misess√§ tulee huomioida, ett√§ kilpailun toisessa vaiheessa p√§√§- ja arkkitehtisuunnittelijoita lukuun ottamatta suunnitteluryhm√§√§n nimetyt muut suunnittelijat voivat olla nimettyin√§ my√∂s muihin suunnitteluryhmiin. P√§√§- ja arkkitehtisuunnittelijaa valittaessa tulee huomioida, ett√§ samasta yrityksest√§ ei voi nimet√§ p√§√§- tai arkkitehtisuunnittelijaa useampaan ryhm√§√§n.
‚Äć
‚óľÔłé Osallistumishakemuksen osaan B tulee nimet√§ suunnitteluryhm√§n edustaja, jonka s√§hk√∂postiin hankintap√§√§t√∂s l√§hetet√§√§n.

Aikataulu

Päivitys 26.1.2023:

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitut suunnitteluryhmät on valittu ja hakijoille on mennyt sähköpostitse tieto päätöksestä.

‚Äć
Päivitys 17.1.2023:

Kilpailun aloitusseminaari järjestetään Malmin uuden sairaalan luentosalissa pe 10.2. klo 12:00-14:00, minkä jälkeen on mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen.


Päivitys 4.1.2023:

Malmin uuden sairaalan kilpailun 9.1. aloitusseminaari siirtyy helmikuulle. Kilpailun tarkentuneesta aikataulusta tiedotetaan kilpailusivulla lähiviikkojen aikana.

Päivitys 22.12.2022:

Osallistumishakemusten käsittely on kesken ja sen vuoksi tieto kilpailuun valituista julkaistaan tammikuun 2023 aikana. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kilpailusivulla tammikuun alussa.


‚Äć


Huom. Kaikki kellonajat ovat Suomen aikaa.

Ilmoittautumisvaihe:

‚Äć‚ÄćP√§ivitys 26.1.2023:

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitut suunnitteluryhmät on valittu ja hakijoille on mennyt sähköpostitse tieto päätöksestä.

Päivitys 17.1.2023:

Kilpailun aloitusseminaari järjestetään Malmin uuden sairaalan luentosalissa pe 10.2. klo 12:00-14:00, minkä jälkeen on mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen.

Päivitys 4.1.2023:

Malmin uuden sairaalan kilpailun 9.1. aloitusseminaari siirtyy helmikuulle. Kilpailun tarkentuneesta aikataulusta tiedotetaan kilpailusivulla lähiviikkojen aikana.


Huom. Kaikki kellonajat ovat Suomen aikaa.

Kilpailun ensimmäinen vaihe:  

Kilpailun aloitusseminaari klo 12:00‚Äď14:00. Seminaarin j√§lkeen on mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen.
pe 10.2. 2023 klo 12:00
pe 5.5. 2023 klo 16:00
Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy
to 1.9. 2023 klo 16:00
Ensimmäisen vaiheen tulokset pyritään julkistamaan
marraskuussa 2023


Huom. Kaikki kellonajat ovat Suomen aikaa.

Kilpailun toisen vaiheen aikataulu täsmentyy lähiaikoina.  

Suunnitteluryhmien tulee nimetä ryhmän muut suunnittelijat ja palauttaa osallistumishakemuksen osa B sekä sen liitteet
joulukuussa 2023
Toinen vaihe pyritään aloittamaan
tammikuussa 2024
Toinen vaihe päättyy arviolta
huhtikuussa 2024
Kilpailun tulokset pyritään julkistamaan
elo-syyskuussa 2024

Ladattavat materiaalit

Lataa kilpailuohjelma
Malmin uusi sairaala Alustava kilpailuohjelma ja liitteet , pdf, 14Mt
Lataa liitetiedostopaketti-ZIP

Liitetiedostot Malmin uusi sairaala, zip, 871Kt

Laatuarviointilomakkeen taŐąyttoŐąohje.pdf
Liite A1. VaŐąhimmaŐąiskelpoisuusehdot.docx
Liite A3. Laatuarviointilomake.docx
Liite B1. VaŐąhimmaŐąiskelpoisuusehdot.docx
Osallistumishakemuksen taŐąyttoŐąohje.pdf
Osallistumishakemus osa A.docx
Osallistumishakemus osa B.docx
VaŐąhimmaŐąiskelpoisuusehtojen taŐąyttoŐąohje.pdf

‚Äć

‚Äć

‚Äć


‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

‚Äć

Lataa kilpailuohjelma
Malmin uusi sairaala kilpailuohjelma, pdf, 15Mt
ūüĒí Siirry kutsuttujen osioonūüĒí Siirry osallistujien vakuutuksen antaneiden osioon
Siirry kilpailijoille jaetulla salasanalla kutsuttujen sivustolle
Kirjautuminen henkilökohtaisilla tunnuksilla
ūüĒí KIRJAUDU¬†SOPIMUKSEN¬†ALLEKIRJOITTANEIDEN¬†SIVUSTOLLE
Competition Cloud käyttäjätunnuksella
Julkaistaan
syyskuussa 2023

Videot

Videotallenne katsottavissa 13.4. asti
Aloitusseminaarin PDF luettavissa

Kysymykset ja vastaukset

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
"Vastuusuunnittelijan (ARK) vähimmäiskelpoisuusehdot, Hankereferenssi: Katsotaanko monipuolisia toimintoja sisältävä toimistorakennus, joka on yhden käyttäjän pääkonttori, hyväksyttäväksi hankereferenssiksi täyttämään ARK vähimmäiskelpoisuusehdot?"

1

Toimistorakennuksia ei hyväksytä hankereferensseiksi paitsi poikkeuksena julkiset hallintorakennukset.
"Laatuarviointilomakkeessa arvioidaan päävastuullista arkkitehtisuunnittelijaa, ja mainitaan, että referenssien tulee olla nimettynä päävastuullisena arkkitehtisuunnittelijana saatuja. Päävastuullinen arkkitehtisuunnittelija ei ole käsittääksemme virallinen tehtävänimike. Hankkeiden rakennuslupahakemuksissa nimetään pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija. Hankkeiden organisaatiossa on käytännössä pääsuunnittelija ja yksi tai useampi projektiarkkitehti. Mikä / mitkä näistä nimikkeistä kelpaavat laatuarviointilomakkeelle?"

"Laatuarviointilomakkeessa arvioidaan päävastuullista arkkitehtisuunnittelijaa, ja mainitaan, että referenssien tulee olla nimettynä päävastuullisena arkkitehtisuunnittelijana saatuja.

Päävastuullinen arkkitehtisuunnittelija ei ole käsittääksemme virallinen tehtävänimike. Hankkeiden rakennuslupahakemuksissa nimetään pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija. Hankkeiden organisaatiossa on käytännössä pääsuunnittelija ja yksi tai useampi projektiarkkitehti. Mikä / mitkä näistä nimikkeistä kelpaavat laatuarviointilomakkeelle?"

2

Päävastuullisella arkkitehtisuunnittelijalla tarkoitetaan hankkeessa tosiasiallisesti merkittävässä roolissa (myös ajankäytöllisesti) toimivaa/toiminutta vastuullista rakennussuunnittelijaa/ vastuullista projektiarkkitehtia.
"Liite A3 Laatuarviointilomake: Mitä tarkoitetaan "päävastuullisella suunnittelijalla", esitettävän referenssihankkeen pääsuunnittelijaa vai myös esitettävässä hankkeessa toiminutta vastaavaa projektiarkkitehtia? Jos tarjotaan suunnitteluryhmänä, voiko päävastuullisen suunnittelijan referenssit olla useammalta toimistolta / henkilöltä (vrt. vähimmäiskelpoisuusehtojen osalta on todettu koskien Liitteitä A1 ja B1)? Onko tarkoitus se, että referenssikohteiden päävastuullinen / -vastuulliset suunnittelija/-t tulevat toimimaan myös Malmin uuden sairaalan päävastuullisena /-ina suunnittelijana /-joina?"

"Liite A3 Laatuarviointilomake: Mitä tarkoitetaan "päävastuullisella suunnittelijalla", esitettävän referenssihankkeen pääsuunnittelijaa vai myös esitettävässä hankkeessa toiminutta vastaavaa projektiarkkitehtia?

Jos tarjotaan suunnitteluryhmänä, voiko päävastuullisen suunnittelijan referenssit olla useammalta toimistolta / henkilöltä (vrt. vähimmäiskelpoisuusehtojen osalta on todettu koskien Liitteitä A1 ja B1)?

Onko tarkoitus se, että referenssikohteiden päävastuullinen / -vastuulliset suunnittelija/-t tulevat toimimaan myös Malmin uuden sairaalan päävastuullisena /-ina suunnittelijana /-joina?"

3

Päävastuullisella arkkitehtisuunnittelijalla tarkoitetaan hankkeessa tosiasiallisesti merkittävässä roolissa (myös ajankäytöllisesti) toimivaa/toiminutta vastuullista rakennussuunnittelijaa/ vastuullista projektiarkkitehtia. Päävastuullinen suunnittelija on yksi henkilö, jolloin kyse on hänen hankereferensseistään. Kyseisen henkilön referenssit voivat olla yhden tai useamman yrityksen nimissä hankittuja. Kilpailun yhtenä tavoitteena on löytää hankkeelle suunnitteluryhmä. Valitun suunnitteluryhmän päävastuullisten suunnittelijoiden on tarkoitus toimia myös Malmin uuden sairaalan rakennushankkeen päävastuullisina suunnittelijoina.

Päävastuullisella arkkitehtisuunnittelijalla tarkoitetaan hankkeessa tosiasiallisesti merkittävässä roolissa (myös ajankäytöllisesti) toimivaa/toiminutta vastuullista rakennussuunnittelijaa/ vastuullista projektiarkkitehtia.

Päävastuullinen suunnittelija on yksi henkilö, jolloin kyse on hänen hankereferensseistään. Kyseisen henkilön referenssit voivat olla yhden tai useamman yrityksen nimissä hankittuja.

Kilpailun yhtenä tavoitteena on löytää hankkeelle suunnitteluryhmä. Valitun suunnitteluryhmän päävastuullisten suunnittelijoiden on tarkoitus toimia myös Malmin uuden sairaalan rakennushankkeen päävastuullisina suunnittelijoina.

"Laatuarvioinnin täyttöohje: "Suunnitteilla olevat hankkeet tulee olla viety vähintään yleissuunnitteluvaiheen loppuun". Monissa eritoten sairaalahankkeissa ei ole käytössä ns. yleissuunnitteluvaihetta (vrt. PS18 kohta E), vaan useasti siirrytään hankesuunnitteluvaiheesta suoraan toteutussuunnitteluun. Voidaanko siis katsoa että riittää, jos hankkeeseen toimistossa tehty hankesuunnitelma on valmis ja hyväksytty?"

4

Referenssihankkeista tulee olla laadittuna hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. Mikäli hankkeessa ei ole käytössä erillistä yleissuunnitteluvaihetta, voidaan se hyväksyä referenssiksi edellyttäen, että toteutussuunnittelu on pääosin aloitettu ja pääpiirustukset on laadittu.
"Laatuarvioinnin täyttöohjeessa todetaan että "suunnitteilla olevat hankkeet tulee olla viety vähintään yleissuunnitteluvaiheen loppuun". Jos hankkeessa ei ole käytössä yleissuunnitteluvaihetta, niin voidaanko katsoa että jos toteutussuunnittelu on aloitettu niin hanke on hyväksyttävissä?"

5

Referenssihankkeista tulee olla laadittuna hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. Mikäli hankkeessa ei ole käytössä erillistä yleissuunnitteluvaihetta, voidaan se hyväksyä referenssiksi edellyttäen, että toteutussuunnittelu on pääosin aloitettu ja pääpiirustukset on laadittu.
Hello. Is it possible to receive the initial documents for participation in English ? Thanks in advance!

6

The competition will be held in Finnish and all documentation (e.g. competition program, questions, answers and competition proposals) will be written in Finnish. / Kilpailukieli on suomi ja kaikki dokumentaatio (mm. kilpailuohjelma, kysymykset, vastaukset ja kilpailuehdotukset) laaditaan suomen kielellä.
 • Kysymykset
  pe 18.11. 2022 klo 16:00 mennessä
 • Vastaukset
  ke  30.11. 2022 mennessä
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
ke 15.3. 2023
Kysymykset
Kysymykset
ke 19.4. 2023
Kysymykset
ke 28.2. 2023
Kysymykset
pe 17.2. 2023 klo 16:00
Kysymykset
ke 18.1. 2023
Kysymykset
to 5.1. 2023 klo 16:00
Kysymykset
ke 30.11. 2022
Kysymykset
pe 18.11. 2022 klo 16:00
Kysymykset
Kysymykset
ma 30.10. 2022
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
ti 24.1. 2023
Kysymykset
to 15.12. 2022
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
to 1.9. 2023 klo 16:00
Kysymykset
pe 26.5. 2023
Kysymykset
pe 5.5. 2023 klo 16:00
Kysymykset
pe 10.2. 2023 klo 12:00
Kysymykset
ke 25.1. 2023
Kysymykset
ke 7.12. 2022 klo 16:00
Kysymykset
ke 30.11. 2022
Kysymykset
pe 18.11. 2022 klo 16:00
Kysymykset
pe 11.11. 2022
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
ke 15.3. 2023
Vastaukset
Vastaukset
ke 19.4. 2023
Vastaukset
ke 28.2. 2023
Vastaukset
pe 17.2. 2023 klo 16:00
Vastaukset
ke 18.1. 2023
Vastaukset
to 5.1. 2023 klo 16:00
Vastaukset
ke 30.11. 2022
Vastaukset
pe 18.11. 2022 klo 16:00
Vastaukset
Vastaukset
ma 30.10. 2022
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
ti 24.1. 2023
Vastaukset
to 15.12. 2022
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
Vastaukset
to 1.9. 2023 klo 16:00
Vastaukset
pe 26.5. 2023
Vastaukset
pe 5.5. 2023 klo 16:00
Vastaukset
pe 10.2. 2023 klo 12:00
Vastaukset
ke 25.1. 2023
Vastaukset
ke 7.12. 2022 klo 16:00
Vastaukset
ke 30.11. 2022
Vastaukset
pe 18.11. 2022 klo 16:00
Vastaukset
pe 11.11. 2022

Ilmoittautuminen ja ehdotusten sisäänjättö

Jätä osallistumishakemus (tai sen luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi hakemusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa
‚Äć

Osallistumishakemus, osa A
‚Äć
‚óľÔłé Osallistumishakemuksen osa A ‚ÄĚsuunnitteluryhm√§n/ ryhmittym√§n kokoonpano‚ÄĚ tulee t√§ytt√§√§ ja palauttaa ke 7.12.2022 klo 16 menness√§.
‚Äć
‚óľÔłé Osallistumishakemuksen osan A liitteen√§ palautetaan ke 7.12.2022 klo 16
mennessä:
o Liite A1. Vähimmäiskelpoisuusehdot-lomake.
o Liite A2. Osallistumishakemuksen osassa A nimetyn vastuuhenkilön
pätevyystodistus tai muu vastaava dokumentaatio (esim. myönnetty
FISE-pätevyys tai ansioluettelo).
o Liite A3. Laatuarviointi-lomake.*

‚óľÔłé Mik√§li kyseess√§ on ryhmittym√§, tulee vaaditut tiedot toimittaa ryhmittym√§n
kaikkien osapuolten osalta.
‚Äć
* Laatuarviointi-lomake palautetaan vain, mikäli kyseinen suunnitteluryhmä/ ryhmittymä
haluaa tulla valituksi laatupisteytyksen kautta. Laatuarviointiin osallistuminen
ei poista mahdollisuutta tulla valituksi kilpailuun arvonnan kautta.

Katso myös info-sivun tarkennukset alustavaan kilpailuohjelmaan kohta.

Jätä kilpailuehdotus (tai niiden luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi ehdotusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa. Voit luoda useita koodeja jos haluat palauttaa useita ehdotuksia.
‚Äć

 • Aineisto tulee palauttaa kolmen viikon kuluessa kilpailun ensimm√§isen vaiheen tulosten julkistuksesta.

Jätä osallistumishakemuksen osa B (tai sen luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi hakemusta palautusajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää palauttamisen myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa.
‚Äć

Osallistumishakemus, osa B
‚Äć
Osallistumishakemuksen osa B ‚ÄĚt√§ydennetty suunnitteluryhm√§n/ ryhmittym√§n kokoonpano‚ÄĚ ja sen liitteet palautetaan vain kilpailun toiseen vaiheeseen valittujen
3‚Äď5 suunnitteluryhm√§n osalta. Aineisto tulee palauttaa kolmen viikon kuluessa kilpailun ensimm√§isen vaiheen tulosten julkistuksesta.
‚Äć
‚óľÔłé Osallistumishakemuksen osan B liitteen√§ ryhmien tulee palauttaa seuraavat liitteet v√§himm√§iskelpoisuusehtojen t√§yttymisen todentamiseksi:
o Liite B1. Vähimmäiskelpoisuusehdot-lomake täydennettynä.
o Liite B2. Osallistumishakemuksen osassa B nimettyjen vastuuhenkil√∂iden (PS, ARK, RAK, GEO, LVIAJ, PALO, S√ĄH) p√§tevyystodistukset
tai muu vastaava dokumentaatio (esim. myönnetty FISE-pätevyys
tai ansioluettelo).
‚Äć
‚óľÔłé Osallistumishakemuksen osan B t√§ytt√§misess√§ tulee huomioida, ett√§ kilpailun toisessa vaiheessa p√§√§- ja arkkitehtisuunnittelijoita lukuun ottamatta suunnitteluryhm√§√§n nimetyt muut suunnittelijat voivat olla nimettyin√§ my√∂s muihin suunnitteluryhmiin. P√§√§- ja arkkitehtisuunnittelijaa valittaessa tulee huomioida, ett√§ samasta yrityksest√§ ei voi nimet√§ p√§√§- tai arkkitehtisuunnittelijaa useampaan ryhm√§√§n.
‚Äć
‚óľÔłé Osallistumishakemuksen osaan B tulee nimet√§ suunnitteluryhm√§n edustaja, jonka s√§hk√∂postiin hankintap√§√§t√∂s l√§hetet√§√§n.

Jätä kilpailuehdotus (tai sen luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi ehdotusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa. Voit luoda useita koodeja jos haluat palauttaa useita ehdotuksia.

Yleisökommentointi

 • Avataan
 • Suljetaan

Kilpailuvaiheiden tulokset

 • Kilpailuvaiheeseen 1 mukaan valitut ty√∂ryhm√§t:
  JKMM Arkkitehdit Oy

  Arkkitehtitoimisto TaŐąhti‚ÄźSet Oy, Lukkaroinen Arkkitehdit
  Oy ja UKI Arkkitehdit Oy

  Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS Oy ja ERI Arkkitehdit Oy

  Arkkitehdit Tommila Oy

  Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy

  JADA Oy ja MUUAN Oy
  ‚Äć
  ArkkitehtiryhmaŐą Reino Koivula Oy ja Harris Kjisik Arkkitehdit Oy

  Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
  ‚Äć
  Helin & Co Arkkitehdit

  Arkkitehtitoimisto ALA Oy ja VPL Arkkitehdit Oy
  ‚Äć
  Arkkitehtitoimisto K2S Oy

  Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy
 • Ensimm√§isen vaiheen tulokset pyrit√§√§n julkistamaan
  marraskuun 2023 loppuun mennessä
 • Kilpailun tulokset pyrit√§√§n julkistamaan
  elo-syyskuussa 2024