Malmin uusi sairaala

Kaksivaiheinen kutsukilpailu

Info ja tiedotteet

Päivitys 26.1.2023:

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitut suunnitteluryhmät on valittu ja hakijoille on mennyt sähköpostitse tieto päätöksestä.

Päivitys 17.1.2023:

Kilpailun aloitusseminaari järjestetään Malmin uuden sairaalan luentosalissa pe 10.2. klo 12:00-14:00, minkä jälkeen on mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen.


Päivitys 4.1.2023:

Malmin uuden sairaalan kilpailun 9.1. aloitusseminaari siirtyy helmikuulle. Kilpailun tarkentuneesta aikataulusta tiedotetaan kilpailusivulla lähiviikkojen aikana.

Päivitys 22.12.2022:

Osallistumishakemusten käsittely on kesken ja sen vuoksi tieto kilpailuun valituista julkaistaan tammikuun 2023 aikana. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kilpailusivulla tammikuun alussa.


Helsingin kaupunki järjestää arkkitehtuurikilpailun Malmin uuden sairaalan suunnittelusta. Arkkitehtuurikilpailu pidetään kaksivaiheisena kutsukilpailuna. Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitaan 12 suunnitteluryhmää, jotka täyttävät osallistumishakemuksen vähimmäiskelpoisuusehdot.

Kolme suunnitteluryhmää valitaan osallistumishakemusten laatupisteytyksen perusteella ja yhdeksän suunnitteluryhmää valitaan arvalla. Toiseen vaiheeseen valitaan jatkoon 3–5 ehdotusta. Toisesta vaiheesta valitaan kilpailun voittaja.

Kilpailu alkaa perjantaina 11.11.2022 osallistujien ilmoittautumisvaiheella. Kilpailuun hakevien suunnitteluryhmien tulee palauttaa kilpailun verkkosivuille keskiviikkona 7.12.2022 klo 16:00 mennessä seuraavat dokumentit:

◼︎ Osallistumishakemus, osa A
◼︎ Liite A1. Vähimmäiskelpoisuusehdot-lomake
◼︎ Liite A2. Osallistumishakemuksen osassa A nimetyn vastuuhenkilön pätevyystodistus tai muu vastaava dokumentaatio (esim. myönnetty FISE-pätevyys tai ansioluettelo).
◼︎ Liite A3. Laatuarviointi-lomake*

* Laatuarviointi-lomake palautetaan vain, mikäli kyseinen suunnitteluryhmä/ ryhmittymä haluaa tulla valituksi laatupisteytyksen kautta. Laatuarviointiin osallistuminen ei poista mahdollisuutta tulla valituksi kilpailuun arvonnan kautta.

Osallistumishakemus, vähimmäiskelpoisuusehdot- ja laatuarviointi-lomakkeet sekä niiden tarkemmat täyttöohjeet ovat 'ladattavat materiaalit' valikossa sekä tässä linkissä.

Kilpailun voittajan kanssa tehtävään palvelusopimukseen sovelletaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013) liitteessä mainituin poikkeuksin.

Suunnittelukilpailusta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/78037/notice/112776/overview

Tarkennukset alustavaan kilpailuohjelmaan:

◼︎ Laatuarvioinnilla kilpailuun hakeva yritys/ suunnitteluryhmittymä voi nimetä referenssejä vain yhdeltä henkilöltä (päävastuullinen arkkitehtisuunnittelija).

◼︎ Ilmoittautujan (ARK) tulee osallistumishakemuksella (osa A) ilmoittautua ryhmittymänä, mikäli se haluaa laatia kilpailuehdotuksen jonkun toisen arkkitehtiyrityksen kanssa. Kilpailuun hyväksytty arkkitehtiyritys ei voi jättää saatua paikkaa hyväksymättä ja liittyä toiseen myös hyväksyttyyn työryhmään. Muiden suunnittelualojen osalta mahdolliset ryhmittymät ilmoitetaan osallistumishakemuksen osassa B.

◼︎ Arkkitehtiyrityksestä ei voi nimetä pääsuunnittelijaa tai päävastuullista arkkitehtisuunnittelijaa useampaan eri ryhmään.

◼︎ Pääsuunnittelija ja päävastuullinen arkkitehtisuunnittelija voivat olla nimettyinä eri yrityksistä.

◼︎ Yritys, joka on nimennyt työryhmään 1 pääsuunnittelijan ja päävastuullisen arkkitehtisuunnittelijan, voi nimetä työryhmään 2 muiden suunnittelualojensa päävastuullisia suunnittelijoita edellyttäen, että työryhmässä 2 nimetty pää- ja arkkitehtisuunnittelija on osoitettu eri yrityksestä kuin työryhmässä 1.

◼︎ Arkkitehtiyritys, joka ei tule valituksi kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen, voi olla mukana pääsuunnittelijan roolissa kilpailun toiseen vaiheeseen valitussa toisessa ryhmässä.

Päivitys 26.1.2023:

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitut suunnitteluryhmät on valittu ja hakijoille on mennyt sähköpostitse tieto päätöksestä.

Päivitys 17.1.2023:

Kilpailun aloitusseminaari järjestetään Malmin uuden sairaalan luentosalissa pe 10.2. klo 12:00-14:00, minkä jälkeen on mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen.

Päivitys 4.1.2023:

Malmin uuden sairaalan kilpailun 9.1. aloitusseminaari siirtyy helmikuulle. Kilpailun tarkentuneesta aikataulusta tiedotetaan kilpailusivulla lähiviikkojen aikana.

Päivitys 22.12.2022:

Osallistumishakemusten käsittely on kesken ja sen vuoksi tieto kilpailuun valituista julkaistaan tammikuun 2023 aikana. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kilpailusivulla tammikuun alussa.


Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa sairaalalle haetaan toimivaa kokonaiskonseptia ja kaupunkikuvallista ratkaisua.

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitaan 12 suunnitteluryhmää, jotka täyttävät osallistumishakemuksen vähimmäiskelpoisuusehdot. Kolme suunnitteluryhmää valitaan osallistumishakemusten laatupisteytyksen perusteella ja yhdeksän suunnitteluryhmää valitaan arvalla.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa, osallistumishakemuksen osassa A, suunnitteluryhmälle nimetään päävastuullinen arkkitehtisuunnittelija. Ensimmäisessä vaiheessa edellytettyjen suunnitelma-asiakirjojen laatimiseen ei velvoiteta muiden suunnittelijoiden työajan resursoimista.

Sekä kilpailun ensimmäisessä että toisessa vaiheessa kilpailuun voi osallistua myös ryhmittymänä. Tarkemmat ohjeet dokumenttien täyttöön on annettu osallistumishakemuksen,
vähimmäiskelpoisuusehdot- ja laatuarviointilomakkeiden
täyttöohjeissa.

Kilpailun toisessa vaiheessa tarkoituksena on tutkia tarkemmin toiminnallisia, arkkitehtonisia ja teknistaloudellisia ratkaisuja.
Lisäksi kilpailun tavoitteena on valita hankkeen suunnittelijat.

Toiseen vaiheeseen valitaan jatkoon 3–5 ehdotusta. Toisesta vaiheesta valitaan kilpailun voittaja.

Osallistumishakemus, osa B

Osallistumishakemuksen osa B ”täydennetty suunnitteluryhmän/ ryhmittymän kokoonpano” ja sen liitteet palautetaan vain kilpailun toiseen vaiheeseen valittujen
3–5 suunnitteluryhmän osalta. Aineisto tulee palauttaa kolmen viikon kuluessa kilpailun ensimmäisen vaiheen tulosten julkistuksesta.

◼︎ Osallistumishakemuksen osan B liitteenä ryhmien tulee palauttaa seuraavat liitteet vähimmäiskelpoisuusehtojen täyttymisen todentamiseksi:
o Liite B1. Vähimmäiskelpoisuusehdot-lomake täydennettynä.
o Liite B2. Osallistumishakemuksen osassa B nimettyjen vastuuhenkilöiden (PS, ARK, RAK, GEO, LVIAJ, PALO, SÄH) pätevyystodistukset tai muu vastaava dokumentaatio (esim. myönnetty FISE-pätevyys tai ansioluettelo).

◼︎ Osallistumishakemuksen osan B täyttämisessä tulee huomioida, että kilpailun toisessa vaiheessa pää- ja arkkitehtisuunnittelijoita lukuun ottamatta suunnitteluryhmään nimetyt muut suunnittelijat voivat olla nimettyinä myös muihin suunnitteluryhmiin. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijaa valittaessa tulee huomioida, että samasta yrityksestä ei voi nimetä pää- tai arkkitehtisuunnittelijaa useampaan ryhmään.

◼︎ Osallistumishakemuksen osaan B tulee nimetä suunnitteluryhmän edustaja, jonka sähköpostiin hankintapäätös lähetetään.

Aikataulu

Päivitys 26.1.2023:

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitut suunnitteluryhmät on valittu ja hakijoille on mennyt sähköpostitse tieto päätöksestä.

Päivitys 17.1.2023:

Kilpailun aloitusseminaari järjestetään Malmin uuden sairaalan luentosalissa pe 10.2. klo 12:00-14:00, minkä jälkeen on mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen.


Päivitys 4.1.2023:

Malmin uuden sairaalan kilpailun 9.1. aloitusseminaari siirtyy helmikuulle. Kilpailun tarkentuneesta aikataulusta tiedotetaan kilpailusivulla lähiviikkojen aikana.

Päivitys 22.12.2022:

Osallistumishakemusten käsittely on kesken ja sen vuoksi tieto kilpailuun valituista julkaistaan tammikuun 2023 aikana. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kilpailusivulla tammikuun alussa.Huom. Kaikki kellonajat ovat Suomen aikaa.

Ilmoittautumisvaihe:

Päivitys 26.1.2023:

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitut suunnitteluryhmät on valittu ja hakijoille on mennyt sähköpostitse tieto päätöksestä.

Päivitys 17.1.2023:

Kilpailun aloitusseminaari järjestetään Malmin uuden sairaalan luentosalissa pe 10.2. klo 12:00-14:00, minkä jälkeen on mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen.

Päivitys 4.1.2023:

Malmin uuden sairaalan kilpailun 9.1. aloitusseminaari siirtyy helmikuulle. Kilpailun tarkentuneesta aikataulusta tiedotetaan kilpailusivulla lähiviikkojen aikana.


Huom. Kaikki kellonajat ovat Suomen aikaa.

Kilpailun ensimmäinen vaihe:  


Huom. Kaikki kellonajat ovat Suomen aikaa.

Kilpailun toisen vaiheen aikataulu täsmentyy kilpailun aikana. Alustava aikataulu:  

 • Suunnitteluryhmien tulee nimetä ryhmän
  muut suunnittelijat ja palauttaa
  osallistumishakemuksen osa B sekä sen liitteet
  kolmen viikon kuluessa ensimmäisen vaiheen tulosten julkistamisesta
 • Toinen vaihe pyritään aloittamaan
  kesäkuun lopussa 2023
 • Toinen vaihe päättyy arviolta
  lokakuussa 2023
 • Kilpailun tulokset pyritään julkistamaan
  tammikuussa 2024

Ladattavat materiaalit

Lataa kilpailuohjelma
Malmin uusi sairaala Alustava kilpailuohjelma ja liitteet , pdf, 14Mt
Lataa liitetiedostopaketti-ZIP

Liitetiedostot Malmin uusi sairaala, zip, 871Kt

Laatuarviointilomakkeen täyttöohje.pdf
Liite A1. Vähimmäiskelpoisuusehdot.docx
Liite A3. Laatuarviointilomake.docx
Liite B1. Vähimmäiskelpoisuusehdot.docx
Osallistumishakemuksen täyttöohje.pdf
Osallistumishakemus osa A.docx
Osallistumishakemus osa B.docx
Vähimmäiskelpoisuusehtojen täyttöohje.pdf


Julkaistaan
ma  9.1. 2023
Julkaistaan
arviolta kesäkuun lopussa 2023

Kysymykset ja vastaukset

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
"Vastuusuunnittelijan (ARK) vähimmäiskelpoisuusehdot, Hankereferenssi: Katsotaanko monipuolisia toimintoja sisältävä toimistorakennus, joka on yhden käyttäjän pääkonttori, hyväksyttäväksi hankereferenssiksi täyttämään ARK vähimmäiskelpoisuusehdot?"

1

Toimistorakennuksia ei hyväksytä hankereferensseiksi paitsi poikkeuksena julkiset hallintorakennukset.
"Laatuarviointilomakkeessa arvioidaan päävastuullista arkkitehtisuunnittelijaa, ja mainitaan, että referenssien tulee olla nimettynä päävastuullisena arkkitehtisuunnittelijana saatuja. Päävastuullinen arkkitehtisuunnittelija ei ole käsittääksemme virallinen tehtävänimike. Hankkeiden rakennuslupahakemuksissa nimetään pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija. Hankkeiden organisaatiossa on käytännössä pääsuunnittelija ja yksi tai useampi projektiarkkitehti. Mikä / mitkä näistä nimikkeistä kelpaavat laatuarviointilomakkeelle?"

"Laatuarviointilomakkeessa arvioidaan päävastuullista arkkitehtisuunnittelijaa, ja mainitaan, että referenssien tulee olla nimettynä päävastuullisena arkkitehtisuunnittelijana saatuja.

Päävastuullinen arkkitehtisuunnittelija ei ole käsittääksemme virallinen tehtävänimike. Hankkeiden rakennuslupahakemuksissa nimetään pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija. Hankkeiden organisaatiossa on käytännössä pääsuunnittelija ja yksi tai useampi projektiarkkitehti. Mikä / mitkä näistä nimikkeistä kelpaavat laatuarviointilomakkeelle?"

2

Päävastuullisella arkkitehtisuunnittelijalla tarkoitetaan hankkeessa tosiasiallisesti merkittävässä roolissa (myös ajankäytöllisesti) toimivaa/toiminutta vastuullista rakennussuunnittelijaa/ vastuullista projektiarkkitehtia.
"Liite A3 Laatuarviointilomake: Mitä tarkoitetaan "päävastuullisella suunnittelijalla", esitettävän referenssihankkeen pääsuunnittelijaa vai myös esitettävässä hankkeessa toiminutta vastaavaa projektiarkkitehtia? Jos tarjotaan suunnitteluryhmänä, voiko päävastuullisen suunnittelijan referenssit olla useammalta toimistolta / henkilöltä (vrt. vähimmäiskelpoisuusehtojen osalta on todettu koskien Liitteitä A1 ja B1)? Onko tarkoitus se, että referenssikohteiden päävastuullinen / -vastuulliset suunnittelija/-t tulevat toimimaan myös Malmin uuden sairaalan päävastuullisena /-ina suunnittelijana /-joina?"

"Liite A3 Laatuarviointilomake: Mitä tarkoitetaan "päävastuullisella suunnittelijalla", esitettävän referenssihankkeen pääsuunnittelijaa vai myös esitettävässä hankkeessa toiminutta vastaavaa projektiarkkitehtia?

Jos tarjotaan suunnitteluryhmänä, voiko päävastuullisen suunnittelijan referenssit olla useammalta toimistolta / henkilöltä (vrt. vähimmäiskelpoisuusehtojen osalta on todettu koskien Liitteitä A1 ja B1)?

Onko tarkoitus se, että referenssikohteiden päävastuullinen / -vastuulliset suunnittelija/-t tulevat toimimaan myös Malmin uuden sairaalan päävastuullisena /-ina suunnittelijana /-joina?"

3

Päävastuullisella arkkitehtisuunnittelijalla tarkoitetaan hankkeessa tosiasiallisesti merkittävässä roolissa (myös ajankäytöllisesti) toimivaa/toiminutta vastuullista rakennussuunnittelijaa/ vastuullista projektiarkkitehtia. Päävastuullinen suunnittelija on yksi henkilö, jolloin kyse on hänen hankereferensseistään. Kyseisen henkilön referenssit voivat olla yhden tai useamman yrityksen nimissä hankittuja. Kilpailun yhtenä tavoitteena on löytää hankkeelle suunnitteluryhmä. Valitun suunnitteluryhmän päävastuullisten suunnittelijoiden on tarkoitus toimia myös Malmin uuden sairaalan rakennushankkeen päävastuullisina suunnittelijoina.

Päävastuullisella arkkitehtisuunnittelijalla tarkoitetaan hankkeessa tosiasiallisesti merkittävässä roolissa (myös ajankäytöllisesti) toimivaa/toiminutta vastuullista rakennussuunnittelijaa/ vastuullista projektiarkkitehtia.

Päävastuullinen suunnittelija on yksi henkilö, jolloin kyse on hänen hankereferensseistään. Kyseisen henkilön referenssit voivat olla yhden tai useamman yrityksen nimissä hankittuja.

Kilpailun yhtenä tavoitteena on löytää hankkeelle suunnitteluryhmä. Valitun suunnitteluryhmän päävastuullisten suunnittelijoiden on tarkoitus toimia myös Malmin uuden sairaalan rakennushankkeen päävastuullisina suunnittelijoina.

"Laatuarvioinnin täyttöohje: "Suunnitteilla olevat hankkeet tulee olla viety vähintään yleissuunnitteluvaiheen loppuun". Monissa eritoten sairaalahankkeissa ei ole käytössä ns. yleissuunnitteluvaihetta (vrt. PS18 kohta E), vaan useasti siirrytään hankesuunnitteluvaiheesta suoraan toteutussuunnitteluun. Voidaanko siis katsoa että riittää, jos hankkeeseen toimistossa tehty hankesuunnitelma on valmis ja hyväksytty?"

4

Referenssihankkeista tulee olla laadittuna hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. Mikäli hankkeessa ei ole käytössä erillistä yleissuunnitteluvaihetta, voidaan se hyväksyä referenssiksi edellyttäen, että toteutussuunnittelu on pääosin aloitettu ja pääpiirustukset on laadittu.
"Laatuarvioinnin täyttöohjeessa todetaan että "suunnitteilla olevat hankkeet tulee olla viety vähintään yleissuunnitteluvaiheen loppuun". Jos hankkeessa ei ole käytössä yleissuunnitteluvaihetta, niin voidaanko katsoa että jos toteutussuunnittelu on aloitettu niin hanke on hyväksyttävissä?"

5

Referenssihankkeista tulee olla laadittuna hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. Mikäli hankkeessa ei ole käytössä erillistä yleissuunnitteluvaihetta, voidaan se hyväksyä referenssiksi edellyttäen, että toteutussuunnittelu on pääosin aloitettu ja pääpiirustukset on laadittu.
Hello. Is it possible to receive the initial documents for participation in English ? Thanks in advance!

6

The competition will be held in Finnish and all documentation (e.g. competition program, questions, answers and competition proposals) will be written in Finnish. / Kilpailukieli on suomi ja kaikki dokumentaatio (mm. kilpailuohjelma, kysymykset, vastaukset ja kilpailuehdotukset) laaditaan suomen kielellä.
 • Kysymykset
  pe 18.11. 2022 klo 16:00 mennessä
 • Vastaukset
  ke  30.11. 2022 mennessä
 • Kysymykset
  ti 31.1. 2023 klo 16:00 mennessä
 • Vastaukset
  pe 17.2. 2023 mennessä

Ilmoittautuminen ja ehdotusten sisäänjättö

Jätä osallistumishakemus (tai sen luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi hakemusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa

Osallistumishakemus, osa A

◼︎ Osallistumishakemuksen osa A ”suunnitteluryhmän/ ryhmittymän kokoonpano” tulee täyttää ja palauttaa ke 7.12.2022 klo 16 mennessä.

◼︎ Osallistumishakemuksen osan A liitteenä palautetaan ke 7.12.2022 klo 16
mennessä:
o Liite A1. Vähimmäiskelpoisuusehdot-lomake.
o Liite A2. Osallistumishakemuksen osassa A nimetyn vastuuhenkilön
pätevyystodistus tai muu vastaava dokumentaatio (esim. myönnetty
FISE-pätevyys tai ansioluettelo).
o Liite A3. Laatuarviointi-lomake.*

◼︎ Mikäli kyseessä on ryhmittymä, tulee vaaditut tiedot toimittaa ryhmittymän
kaikkien osapuolten osalta.

* Laatuarviointi-lomake palautetaan vain, mikäli kyseinen suunnitteluryhmä/ ryhmittymä
haluaa tulla valituksi laatupisteytyksen kautta. Laatuarviointiin osallistuminen
ei poista mahdollisuutta tulla valituksi kilpailuun arvonnan kautta.

Katso myös info-sivun tarkennukset alustavaan kilpailuohjelmaan kohta.

Jätä kilpailuehdotus (tai niiden luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi ehdotusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa. Voit luoda useita koodeja jos haluat palauttaa useita ehdotuksia.

 • Aineisto tulee palauttaa kolmen viikon kuluessa kilpailun ensimmäisen vaiheen tulosten julkistuksesta.

Jätä osallistumishakemuksen osa B (tai sen luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi hakemusta palautusajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää palauttamisen myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa.

Osallistumishakemus, osa B

Osallistumishakemuksen osa B ”täydennetty suunnitteluryhmän/ ryhmittymän kokoonpano” ja sen liitteet palautetaan vain kilpailun toiseen vaiheeseen valittujen
3–5 suunnitteluryhmän osalta. Aineisto tulee palauttaa kolmen viikon kuluessa kilpailun ensimmäisen vaiheen tulosten julkistuksesta.

◼︎ Osallistumishakemuksen osan B liitteenä ryhmien tulee palauttaa seuraavat liitteet vähimmäiskelpoisuusehtojen täyttymisen todentamiseksi:
o Liite B1. Vähimmäiskelpoisuusehdot-lomake täydennettynä.
o Liite B2. Osallistumishakemuksen osassa B nimettyjen vastuuhenkilöiden (PS, ARK, RAK, GEO, LVIAJ, PALO, SÄH) pätevyystodistukset
tai muu vastaava dokumentaatio (esim. myönnetty FISE-pätevyys
tai ansioluettelo).

◼︎ Osallistumishakemuksen osan B täyttämisessä tulee huomioida, että kilpailun toisessa vaiheessa pää- ja arkkitehtisuunnittelijoita lukuun ottamatta suunnitteluryhmään nimetyt muut suunnittelijat voivat olla nimettyinä myös muihin suunnitteluryhmiin. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijaa valittaessa tulee huomioida, että samasta yrityksestä ei voi nimetä pää- tai arkkitehtisuunnittelijaa useampaan ryhmään.

◼︎ Osallistumishakemuksen osaan B tulee nimetä suunnitteluryhmän edustaja, jonka sähköpostiin hankintapäätös lähetetään.

Jätä kilpailuehdotus (tai sen luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi ehdotusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa. Voit luoda useita koodeja jos haluat palauttaa useita ehdotuksia.

Yleisökommentointi

 • Avataan
  huhtikuussa 2023
 • Suljetaan
  toukokuussa 2023

Kilpailuvaiheiden tulokset

 • Tieto kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen
  valittavista suunnitteluryhmistä julkistetaan
  ke 22.12.2022 mennessä
 • Ensimmäisen vaiheen tulokset pyritään julkistamaan
  toukokuun 2023 loppuun mennessä
 • Kilpailun tulokset pyritään julkistamaan
  tammikuussa 2024

Lähetys onnistui

LÄHETÄ SEURAAVA KYSYMYS