Ylöjärven keskusta

Ylöjärven keskustan

ideakilpailu

Info ja tiedotteet

Ylöjärvi järjestää yleisen ideakilpailun kaupungin keskustan kehittämiseksi yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa. Kilpailu käynnistyy 15.3. ja päättyy 12.6.2023.

Kilpailulla etsitään innovatiivisia ratkaisuja elinvoimaisen ja elävän kaupunkitilan kehittämiseen kasvavassa kaupungissa. Kilpailun tuloksia on tavoitteena hyödyntää jatkosuunnittelun ja asemakaavamuutosten pohjana.

Kilpailualue sijoittuu Ylöjärven ydinkeskustaan Kirkonseudulle, Kuruntien ja Asemantien varteen. Kilpailualue kattaa Leijapuiston, kaupungintalon lähialueen ja pääradan varren.

Ideoita haetaan sekä uusien asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen että liikenteen, jalankulun ja korttelipuistojen kehittämiseen. Junaseisake ja radan ylittävä kevyen liikenteen yhteys ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Uudistettavien korttelien pinta-ala on noin viisi hehtaaria. Niiden välisten yhteyksien ja lähivaikutusalueen pinta-ala on noin 50 hehtaaria.

Kilpailu ratkeaa syksyllä.Aikataulu

No items found.

Ladattavat materiaalit

Lataa kilpailuohjelma
Ylöjärven keskusta - kilpailuohjelma 15.3.2023, pdf, 32 Mt
Lataa lähtöaineisto ja liitteet

Ylöjärven keskusta - kilpailun lähtöaineisto ja liitteet 15.3.2023, zip, 158 Mt

Kaavat, kartat, valokuvat ja muu aineisto

Liite 1 Pohjakartta-aineisto
• 1a Pohjakartta dwg
• 1b Pohjakartta tiff 1:1000 A1
• 1c Tarkastelualueen_rajaus.dwg
• 1d Kilpailualueiden_rajaus.dwg
• 1e Uudisrakentamisen_alueiden_rajaus.dwg
• 1f Pohjakartta ja rajauksetLiite 2 3D-malli kilpailualueesta (sisältäen vireillä olevat hankkeet); Suomen aluerakentajat SARA Oy
Liite 3 Viistoilmakuva 1 ilmakuvaupotusta varten (jpg)
Liite 4 Viistoilmakuva 2 ilmakuvaupotusta varten (jpg)
Liite 5 360° ilmakuva kilpailualueesta: linkki
Liite 6 Ortoilmakuva kilpailurajauksella (pdf 1:2500 A1)
Liite 7 Valokuvakooste (pdf), valokuvien originaalit: Dropbox Kuvien käyttö sallittu vain kyseisen arkkitehtikilpailun yhteydessä.
Liite 8 Ydinkeskustan osayleiskaava 2040 liitteineen (kv 10.12.2018): osayleiskaava
Liite 9 Kooste kilpailussa huomioitavista asemakaavamuutoksista (pdf)
• Leijapuiston asemakaavan muutos (Prisma) 2022
• Kultaniityn alue 2009
• Kultaniityn alue 2022
• Räikänhelman kortteli 2021
• Vaasantien-Pallotien valoliittymä 2021
Liite 10 Ajantasa-asemakaava: linkki
Liite 11 Raitiotie-dwg; Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki, Ramboll ja WSP
Liite 12 Kerrosala- ja pysäköintilaskelmapohja (excel)

Selvitykset ja suunnitelmat, tausta-aineistot

Liite 13 Meluselvitys - Ylöjärven keskustan osayleiskaavan muutos, Ramboll, 2018
Liite 14 Räikäntien alueen kulttuuriympäristöselvitys, Hirvikallio Seija, 2013
Liite 15 Kirkonseudun rakennusinventointi, Ahola Teija, 2014
Liite 16 Tampere-Seinäjoki tarveselvitys, Väyläviraston julkaisuja 38/2019
Liite 17 Esiselvitys raakapuuterminaalin siirrosta, Väylävirasto ja Ylöjärven kaupunki, 2020
Liite 18 Prisma Leijapuisto liikenneselvitys 11.8.2021 / Ramboll
Liite 19 Rakennettavuusselvitys, Keskusta-alueen pohjatutkimus, Tamgeo Oy, 1995
Liite 20 Lielahti-Lakiala kaksoisraide yleissuunnitelma ja YVA-hanke, Väylävirasto: linkki
Liite 21 Tampereen seuturaitiotien tarkentava yleissuunnitelma Lielahti – Ylöjärvi (kh 12.12.2022, kv 13.2.2023)

Valokuvia

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset

ja

vastaukset

No items found.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
22.11.2024
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
huhtikuun lopussa 2024
Kysymykset
Kysymykset
Mid August
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Early December
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
alustavasti joulukuussa 2024
Kysymykset
Kysymykset
planned for March 2024
Kysymykset
planned for March 2024
Kysymykset
Tue 16.1. 2024 at 15:00
Kysymykset
Tue 16.1. 2024 at 15:00
Kysymykset
Tue 17.10. 2023
Kysymykset
Wed 13.9. 2023 at 12:00
Kysymykset
Alustavasti maaliskuussa 2024
Kysymykset
Alustavasti maaliskuussa 2024
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
17.10.2023
Kysymykset
Kysymykset
to 8.1. 2024 klo 10-12
Kysymykset
to 8.11.—22.11. 2023
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
to 15.9. 2023
Kysymykset
to 8.9. 2023
Kysymykset
to 25.8. 2023
Kysymykset
pe 18.8. 2023
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
syyskuussa 2024
Kysymykset
Kysymykset

23.2.2024

Kysymykset
Kysymykset
12.1.2024
Kysymykset
Kysymykset
marraskuussa 2023
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Aloitusseminaarin PDF luettavissa
Kysymykset
Videotallenne katsottavissa 13.4. asti
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
to 10.11. 2022 klo 14.00 - 16.00 - VIDEOLINKKI
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
Kysymykset
No items found.
🇬🇧 Hello, is the competition open to foreign architects? Is it possible to submit in english?

1

🇫🇮 Kyllä, kilpailu on avoin myös kansainvälisille osallistujille, tervetuloa mukaan. Kilpailun kieli on suomi, aineistoja ei voi esittää englanniksi.

🇫🇮 Onko kilpailu avoin myös kansainvälisille osallistujille?

2

🇫🇮 Kyllä, kilpailu on avoin myös kansainvälisille osallistujille, tervetuloa mukaan. Kilpailun kieli on suomi, aineistoja ei voi esittää englanniksi.

🇫🇮 Olisiko Ylöjärven keskusta-alueen ortokuva/ortokuvat, jotka kattaisivat kaikki kilpailualueet (ilman kilpailutusaluerajoja), mahdollista saada lähtötiedoksi?

3

🇫🇮 Alueelta on kaupungilta saatavilla vuoden 2019 ortokuvat, joiden latauslinkki on lisätty kilpailukoneeseen. Netissä on lisäksi saatavilla maanmittauslaitoksen ja googlen ortokuvia.

Linkki ortokuvaan

🇫🇮 Olisiko mahdollista saada seuraavat suunnitelmat dwg-muodossa käyttöön suunnittelun lähtötiedoiksi: Tampereen seudun toteuttaman raitiotiesuunnitelman Ylöjärven ratahaaran 1. yleissuunnitelmavaiheen Asemantietä koskeva raitiotien pistoraidesuunnitelma välillä Kuruntie – Asemantie/Puuterminaali ja edelliseen liittyvät Asemantien puuterminaalin kohdan katujärjestelysuunnitelmat. Kyseinen pistoraiteen ja sen ratahaaran sekä tilavaraukset Ylöjärven kaupungin valtuusto on hyväksynyt ennen kuin alkoi Lielahti – Ylöjärvi tarkentava yleissuunnitelmatyö.

4

🇫🇮 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tarkentavan yleissuunnitelman, jossa tätä ratahaaraa ei ole, joten aineiston toimittamista ei nähdä tarpeelliseksi.

🇫🇮 Olisiko mahdollista suunnittelun lähtötiedoksi saada dwg-formaatissa olevat Vaasantie/Kt65 – Pallotie liittymäalueen tämänhetkisen luonnos/TS/Rs-tasoiset suunnitelmat koskien liittymäjärjestelyjä Vaasantien ja Pallotien uuden katuosan risteyksessä ja Pallotien – Ulkoilijantien risteyksessä sekä Vaasantien ylittävä siltasuunnitelmat? Siltasuunnitelman osalta asemapiirros ja tyyppipoikkileikkaus, muiden osalta asemapiirros.

5

🇫🇮 Kilpailutehtävän kannalta oleellisiksi katsotut Pallotien suunnitelmat on ladattu kilpailukoneeseen siltä osin kuin niitä on ollut saatavilla. Sillasta on olemassa vasta varaus, ei vielä suunnitelmia.

Suunnitelmakartta_Pallotie.pdf
🇫🇮 Olisiko mahdollista saada seuraavat suunnitelmat dwg-muodossa kilpailutyön lähtötiedoiksi: Leijatie – Oksastentien viimeisin katusuunnitelmatieto (tai viimeisin luonnos), katujen risteykseen tulevan kiertoliittymän maisemointisuunnitelma sekä kiertoliittymään ajatellun taideteoksen/keskiöaiheen suunnitelma-luonnos käyttöön lähtötiedoksi. Lisäksi kasvillisuuden ja valaistuksen osalta käytetyt värimaailmat.

6

🇫🇮 Leijatien - Oksasentien luonnossuunnitelmat on ladattu kilpailukoneeseen niiltä osin ja siinä muodossa kuin niitä on ollut saatavilla.

Asemapiirros_Leijatien_kiertoliittyma_Oksasentie.pdf

ehdotusten sisäänjättö

No items found.

Jätä kilpailuehdotus (tai niiden luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi ehdotusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa. Voit luoda useita koodeja jos haluat palauttaa useita ehdotuksia.

Yleisökommentointi

  • Avataan
    kesällä 2023
  • Suljetaan
    kesällä 2023

Kilpailun tulokset

No items found.

Lähetys onnistui

LÄHETÄ SEURAAVA KYSYMYS