Closing Loops

Closing Loops

Opiskelijakilpailu rakentamisen kiertotalouteen

Aikataulu ja tiedotteet

Ladattavat materiaalit

Lataa kilpailuohjelma
Kilpailuohjelma , pdf, 13 Mt
Download Brief
Competition Brief, pdf, 13 Mb
Lataa liitetiedostopaketti-ZIP
Download attachments ZIP

01a_kantakartta_(Map).dwg
01b_kantakartta_(Map).pdf
02_sahko_vesi_viemari_(ElectricityWaterSewage).pdf
03_sijainti_(Location).pdf
04_ilmakuvat_(AerialPhotos)
05_kuvasovituspohja_(ImagePlate).jpg
06_kuvatiedot_(ImageData).pdf
07a_Laakson_irrotettavat_ontelolaatat_(LaaksoDetachedHollowCoreSlabs).pdf
07b_Laakson_irrotettavat_seinaelementit_(LaaksoDetachedWallElements).pdf
08_Tahvonlahti_purettava_paivakoti_(ToBeDemolishedDaycare)
09_saatavilla_olevat_materiaalit_(AvailableMaterials).pdf
ClosingLoopsCompetitionBrief.pdf
ClosingLoopsKilpailuohjelma.pdf


Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

🇫🇮 Voivatko vaihto-opiskelijat osallistua kilpailuun?

🇬🇧 Can exchange students participate to the competition?

1

🇫🇮 Kyllä voivat. Osallistujan tulee tulee kuitenkin olla vielä vaihto-opiskelijastatuksella kandidaatti- tai maisterivaiheessa Aalto-yliopistossa kilpailuajan palautuspäivänä ja hänen tulee olla suunnitteluvaiheen vuoksi fyysisesti yhä Suomessa keväällä 2023.

🇬🇧 Yes they can. However the participant must be a bachelor or master degree exchange student in Aalto University on the return date of the competition and due to the design phase they need to still physically be in Finland during spring 2023.

🇫🇮 Voivatko maisema-arkkitehtiopiskelijat osallistua kilpailuun?

🇬🇧 Can landscape architecture students participate to the competition?

2

🇫🇮 Kyllä voivat. Osallistujan tulee tulee kuitenkin olla kandidaatti- tai maisterivaiheessa kilpailunajan palautuspäivänä ja osanotto-oikeutettuja ovat ainoastaan Aalto-yliopiston opiskelijat.

🇬🇧 Yes they can. However the participant must be a bachelor or master degree student on the return date of the competition and only Aalto University students are eligible to participate.

🇫🇮 Voiko julkisivu olla irrallinen lattiarakenteesta siten, että muodostuu suoria yhteyksiä ulko- ja sisätilan välillä?

🇬🇧 Can the facade be separate from the floor structure so that straight connections between the exterior and the interior are formed?

3

🇫🇮 Kilpailuohjelma ei estä tutkimasta ehdotetun kaltaista ratkaisua. Varaston kaluston ja esineiden tulee kuitenkin olla suojattu keväisiltä sulamisvesiltä, henkilöiltä sekä pieneläimiltä.

🇬🇧 Competition program does not prevent from using the proposed solution. However the stored equipment in the warehouse has to be safe from spring melting waters, people and small animals.

🇫🇮 Mikä on seinäelementtien korkeus?

🇬🇧 What is the height of the wall elements?

4

🇫🇮 Väliseinäelementtien korkeus on 2 500 mm ja paksuus 180 mm. Ulkoseinäelementtien korkeus on 2 785 mm ja paksuus on 370 mm. Mitat on ilmoitettu ennen irrotusta.

🇬🇧 The height of interior wall elements is 2500 mm and the thickness 180 mm. The height of exterior wall elements is 2785 mm and thickness 370 mm. Mentioned measures are before demolition.

🇫🇮 Voivatko muotoilun kandidaattiopiskelijat osallistua tähän?

🇬🇧 Can the bachelor lever students from the department of Design partake in the competition?

5

🇫🇮 Eivät voi. Kilpailu on suunnattu kilpailun palautuspäivänä kandidaatti- tai maisterivaiheessa oleville arkkitehtuurin laitoksen arkkitehti- ja maisema-arkkitehtiopiskelijoille sekä rakennustekniikan laitoksen opiskelijoille.

🇬🇧 No they cannot. The competition is aimed for architecture and landscape architecture students of the Department of Architecture and students of the Department of Civil Engineering who are in the bachelor or master phase of their studies on the return day of the competition.

🇫🇮 Voiko kilpailuasiakirjat laatia pelkästään englanniksi tai suomeksi?

🇬🇧 Can you return the proposition only in English or in Finnish?

6

🇫🇮 Kyllä. Kilpailija voi valita toisen kilpailun virallisista kielistä ja laatia ehdotuksensa kokonaan valitulla kielellä.

🇬🇧 Yes. The competitor can choose one of the official languages and return the proposition in this one language.

🇫🇮 Mikä on listattujen väliseinien betonielementtien korkeus ja paksuus? Vain pituus oli mainittu.

🇬🇧 What is the height and thickness of the listed interior wall elements? Only lenght was mentioned in the competition materials.

7

🇫🇮 Väliseinäelementtien korkeus on 2 500 mm ja paksuus 180 mm. Mitat on ilmoitettu ennen irrotusta.

🇬🇧 The height of interior wall elements is 2500 mm and the thickness 180 mm. Mentioned measures are before demolition.

🇫🇮 Mikä on listattujen ontelolaattojen leveys ja paksuus? Vain pituus oli mainittu.

🇬🇧 What is the width and thickness of the listed hollow core slabs? Only length was mentioned.

8

🇫🇮 Ontelolaattojen paksuus on 265 mm ja leveys 1200 mm. Osassa elementeistä ontelolaattojen päällä saattaa tämän lisäksi olla betonivalu  80-100 mm. Mitat on ilmoitettu ennen irrotusta.

🇬🇧 The thickness of hollow core slabs is 265 mm and the width 1200 mm. Some of the elements might have a concrete cast of 80-100 mm on top of this. Mentioned measures are before demolition.

🇫🇮 Saako kuvasovitepohjaan tehdä muita muokkauksia kuin kuvan uudelleen rajaus, esimerkiksi kuvan sävyjen muuttaminen tai kuvan keskialalla olevien kohteiden editoiminen pois?

🇬🇧 Can the perspective image plate be modified in other ways than cropping, e.g. by changing the hues or editing away elements of the image?

9

🇫🇮 Kuvasovitepohjaan saa tehdä ehdotetun kaltaisia muutoksia. Kilpailuohjelma sallii myös kuvan rajaamisen.

🇬🇧 Image plate can be modified by the ways proposed in the question. Competition brief allows also for cropping the image plate.

 • Kysymykset
  30.11.  2022
 • Vastaukset
  14.12.  2022

Ehdotusten sisäänjättö

Jätä kilpailuehdotus (tai sen luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi ehdotusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa. Voit luoda useita koodeja jos haluat palauttaa useita ehdotuksia.

Yleisökommentointi

 • Avataan
  1.2.  2023
 • Suljetaan
  27.2.  2023

Kilpailun tulokset

 • Julkaistaan
  28.2.  2023

Lähetys onnistui

LÄHETÄ SEURAAVA KYSYMYS